Om företaget


Flickorna i köket startade i januari 2011 
och drivs sedan februari 2012 på heltid 
av mig, Ann Hansson.


Sedan sommaren 2015 har vi ett nybyggt produktionskök med
plats för tex. konsultation inför bröllop.


Jag har genomgått utbildning i grundläggande 
livsmedelshygien
och 
Flickorna i köket är godkänt som livsmedelsanläggning
 från Miljökontoret i Svenljunga kommun.